System iGeoMap został wyłączony.

Dane mapowe Miasta Stołecznego Warszawy dostępne są pod adresem http://mapa.um.warszawa.pl.

Szczegółowe dane geodezyjne dostępne są w zakładce Geodezja
(http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja).